ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เรื่อง MY ROCKET จรวดของฉัน

730315 Views
Published At : 07 Aug 2017
2072   445
Share :


Watch Full Video Of ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เรื่อง MY ROCKET จรวดของฉัน.ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เรื่อง MY ROCKET จรวดของฉัน ภาพยนตร์สั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กคนหนึ่งที่ต้องการคำว่า ชนะ จึงต้องเปลื่อนแปลงตนเองให้รู้จักคำว่า เพื่อน ระเบียบวินัย
รู้จักให้อภัย และสามัคคี โรงเรียนบ้านนาตาโพ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑