ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เรื่อง MY ROCKET จรวดของฉัน

166565 Views
Published At : 07 Aug 2017
566   92
Share :


ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เรื่อง MY ROCKET จรวดของฉัน ภาพยนตร์สั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กคนหนึ่งที่ต้องการคำว่า ชนะ จึงต้องเปลื่อนแปลงตนเองให้รู้จักคำว่า เพื่อน ระเบียบวินัย
รู้จักให้อภัย และสามัคี